Реєстрація

* - поля, позначені зірочкою обов’язкові для заповнення.

ВИЗНАЧЕННЯ:

«Сайт» - інтернет-сайт СВК «МОЛОКО-КРАЇНА», доступний за адресами http://www.moloko-kraina.com.ua, та http://www.moloko-kraina.com.

«СВК»- СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИЙ ВИРОБНИЧИЙ КООПЕРАТИВ «МОЛОКО-КРАЇНА».

«Член СВК» - член СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ВИРОБНИЧОГО КООПЕРАТИВУ «МОЛОКО-КРАЇНА», який прийняв усі умови даних Правил використання сайту через реєстрацію на Сайті та отримав Дані авторизації для доступу до інформації, розміщеної в Особистому кабінеті.

«Реєстрація» - подання членом СВК «МОЛОКО-КРАЇНА» за допомогою спеціальної форми, розміщеної на Сайті, заявки на отримання Даних авторизації для доступу до Особистого кабінету.

«Дані авторизації»- Логін та пароль Члена СВК, які необхідні для ідентифікації Члена СВК при використанні ним Сайту і отримання доступу до Особистого кабінету та/або до додаткових можливостей Сайту.

«Особистий кабінет»- це особливий підрозділ Сайту, в якому міститься особиста інформація Члена СВК щодо прийняття їм трудової участі в діяльності кооперативу.

 1. Правила використання сайту (далі – «Правила») регулюють всі види використання Сайту, його сервісів і послуг, усієї інформації й матеріалів, доступних на Сайті, які є власністю СВК. Ці Правила можуть бути змінені та/або доповнені СВК в односторонньому порядку без будь-якого спеціального повідомлення. Член СВК зобов’язаний систематично ознайомлюватись з Правилами і в разі виявлення їх зміни вирішити: продовжувати користуватись Сайтом або припинити користування.

 2. Член СВК зобов'язаний уважно ознайомитися з Правилами перед використанням Сайту. Використовуючи будь-яку частину Сайту, Член СВК надає свою згоду бути зв'язаним умовами Правил з СВК. Якщо Член СВК не погоджуєтеся з умовами Правил (повністю або частково), то йому не надається статус й права доступу до Особистого кабінету та забороняється використовувати Сайт, включаючи, але не обмежуючись, будь-яку інформацію, розміщену на Сайті, будь-які сервіси й послуги, що надаються у рамках Сайту.

 3. Умови Правил поширюються на Членів СВК, що подали заявку для реєстрації на Сайті.

 4. СВК залишає за собою право, на свій власний розсуд, вільно редагувати або змінювати інформацію чи матеріали розміщені на Сайті.

 5. Інформаційні матеріали в розділі «Особистий кабінет» розміщено на Сайті виключно з метою отримання Членом СВК оперативної інформації щодо прийняття трудової участі в діяльності СВК. Зазначена інформація є неофіційною та не може бути використана як документально підтверджені дані чи інформація.

 6. СВК не надає гарантій та не несе відповідальності за достовірність, точність, актуальність розміщеної інформації на Сайті та за будь-які помилки і неточності, які можуть бути виявлені в інформації, що міститься на даному Сайті. Для отримання офіційної інформації Члену СВК потрібно звернутись із запитом до структурного підрозділу СВК.

 7. Після реєстрації на Сайті Член СВК особисто несе відповідальність за збереження та безпеку логіну та паролю та за всі дії вчинені під його логіном та паролем. У разі розголошення реєстраційних даних або появи можливості такого розголошення, Член СВК зобов’язаний негайно повідомити про це СВК.

 8. СВК не несе відповідальності за збитки, шкоду або витрати (реальні або можливі), упущений прибуток, навіть якщо це будь-яким чином пов’язано із Сайтом, його використанням або неможливістю його використання чи розміщеної на ньому інформації.

 9. СВК має право у будь-який час припинити роботу Сайту  (повністю або частково) без надання будь-якого попереднього повідомлення про це.

 10. У разі припинення здійснення участі в діяльності СВК реєстрація Члена СВК на сайті припиняється. За порушення умов Правил СВК має право без попереднього повідомлення блокувати доступ Члена СВК до Особистого кабінету та інших сервісів.

 11. Здійснюючи Реєстрацію на Сайті Член СВК надає згоду на збирання, зберігання, використання та поширення в розділі сайту «Особистий кабінет» його персональних даних та інформації що стосується прийняття участі в діяльності СВК, в тому числі, але не виключно: ім’я, прізвище, по-батькові, місце реєстрації Члена СВК, паспортні дані, ідентифікаційний код, телефон, е-mail, розмір надоїв, отриманих від переданої Члену СВК великої рогатої худоби, розмір нарахованих (виплачених) Члену СВК виплат та ін.

 12. У випадку визнання недійсною або нездійсненною будь-якої частини Правил, інші частини Правил будуть залишатися чинними. Відмова кожної зі сторін від будь-якого положення або умов Правил, або будь-яке їх порушення не скасовує дію цього положення або умови.

 13. Сайт надається СВК "як є". СВК не гарантує відповідність Сайту цілям і очікуванням Члена СВК, його безперебійну й безпомилкову роботу, а також схоронність інформації, що розміщена в Особистому кабінеті та іншої інформації, що розміщена на Сайті.

 14. СВК може в будь-який момент і без повідомлення Члена СВК поступитися своїми правами за Правилами використання сайту третій стороні.